Преместване и транспорт на произведения на изкуството

Алайд е Вашата фирма за преместване на произведения на изкуството. Независимо дали притежавате картини, пластики или други ценности, нашите специалисти ще Ви гарантират сигурно преместване в новия Ви дом или офис. Алайд Ви предлага и допълнителна сигурност – застрахователен пакет по Ваш избор.

Алайд ще се заеме с Вашето преместване на произведения на изкуството.

Специално внимание

Алайд Ви ще Ви предложи отделен застрахователен списък за ценните вещи със стойност над 500 евро. Предайте този лист на отговорника за преместването преди опаковането, за да могат тези вещи да бъдат маркирани и да получат специално внимание.

Базова застраховка

Алайд Ви предлага базова застраховка срещу цялостна загуба или щета, т.нар. застраховка Клауза С. Препоръчваме тази застраховка, когато Вие решите сами да опаковате вещите си. В този случай Алайд не поема отговорност за евентуални счупвания, а само за цялостна загуба или щета.

Застраховка Клауза А

Пълната застраховка покрива щети и частична загуба. Алайд предлага тази възможност в случаите, когато нашите специалисти извършат опаковането или когато само ценните вещи са опаковани от нас.

GET YOUR FREE QUOTE NOW!

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Or Call to start your free quote!