Терминология на преместването

Нашият речник на термините ще Ви напътства как най-добре да разберете информацията, която получавате. Вие не сте в бизнеса с преместванията и няма как да знаете тази терминология, а тя е наистина необходима, защото трябва да разбирате правилно всяка дума от документите и материалите, които Ви се предоставят. Колкото по-добре информиран сте, толкова по-защитен и сигурен ще се чувствате.

Допълнителни услуги – услуги като опаковане, свързване/разкачане от мрежата на електроуреди, разопаковане, преместване на пиано

Разходи за доставчици на услуги – разходи, които не се извършват от фирмата за преместване, а от професионални доставчици на услуги (дърводелец, електротехник, водопроводчик). Ние поемаме тези разходи от Ваше име и после ги добавяме към сметката за преместване.

Агент – това е представител на фирмата, който ще организира доставката или опаковането и товарене на Вашите лични вещи съответно в получаващата страна или в изпращата.

Морска товарителница – транспортен документ в случай, че транспорта се осъществява по море. Ваша отговорност е да го прочетете внимателно преди да го подпишете. Ако имате някакви забележки, е по-добре да не го подписвате преди да се отстранят тези забележки. Морската товарителница е важен документ, който Вие трябва да пазите до финализиране на процеса на преместване.

Обвързващ/необвързващ договор – е вид споразумение, което предварително се сключва между фирмата за преместване и Вас и което гарантира, че крайната сума на разходите по преместването е базирана на обема и килограмите, заложени в договора.

Необвързващ договор – е вид споразумение, при което превозвачът дава приблизителна сума на база описани килограми, кубатура и предпочитани услуги. Необвързващият договор дава възможност на фирмата по преместване да издаде финалната фактура за преместването на база на реална кубатура и килограми на пратката.

Букинг агент – фирмата, с която сключвате договора за преместването и не винаги тази фирма е в държавата, от която и/или за която се премествате.

Превозвач – фирмата, която организира транспортната услуга.

Заявка за промяна на фактурната сума – използва се при необходимост от промяна на разходите за преместването от предварително предвидените заради добавяне/премахване на разходи.

C.O.D – преместване на частно лице, като сумата за преместването се изисква от клиента по време на доставката

Агент за доставка – фирмата, която е близо или в града на доставката и чийто представител е във връзка с Вас относно необходимата документация и условията и датите за доставка

Оферта – сумата за преместването, включваща транспортните разходи и всички допълнителни услуги, които клиентът е поискал.

Фиксиране на дати за опаковане и доставка – товарене и доставка с предварително фиксирани дати. В случай, че не се спазят, фирмата по преместване дължи обезщетение на клиента.

Ценна вещ – вещи, които са със стойност над 500 еврo. Тези ценни предмети трябва да се опаковат от фирмата за преместване, защото само така ще бъдете сигурни, че са опаковани професионално и че ще пристигнат непокътнати.

Опаковъчен лист (инвентар) – това е списък, който описва всичките лични вещи по номера на кашоните и в който се описва състоянието на вещите.

Транспортни разходи – това са разходите за транспорта само на личните вещи

Разходи за носене на ръка поради недобър достъп – това са разходи за претоварване и ангажиране на по-малко превозно средство, които се калкулират допълнително в случай, че достъпът на адреса за товарене или доставка не е добър и превозното средство не може да спре пред къщата.

Заявка за услуга – документ, който оторизира фирмата за преместване да превози личните Ви вещи.

Номер на заявка/номер на товарителница – номер, с който Вие можете да проследите местоположението на Вашите лични вещи.

Агент в изпращаща страна – фирма,  с която ще уредите опаковането и товаренето, както и цялата необходима документация за митническо посредничество.

Цени в сезона – в летния сезон разходите за преместване се повишават заради много по-високата ангажираност на екипите и превозните ни средства.

Регистрационен номер – това е номерът на превозното средство, с което ще се превозят Вашите лични вещи.

Разходи за товарене и доставка – това са разходи, дължими на фирмата за преместване за услугите по товарене и разтоварване на Вашите лични вещи

Консултант по преместването – това е представител на агента на Алайд, който изготвя ценовото предложение на клиента и е във връзка с него по време на подготвяне на документите за преместването до финализиране на процеса на преместване.

Претоварване на малко превозно средство – в случай, че достъпът до адреса за товарене/разтоварване не е подходящ за камион, се ангажира по-малко превозно средство, на което се претоварва пратката от големия камион за международния превоз.

Складиране по време на транзит – временно складиране на Вашите вещи, на които им предстои скоро транспортиране до адреса за доставка. Това складиране може да се налага в случай, че все още не е завършен новият Ви дом или по една или друга причина не можете да се нанесете там. Такъв тип складиране е в рамките на 90 дни и води до допълнителни разходи за Ваша сметка, както за складиране, така и за товаро-разтоварни дейности.

Застрахователна оценка – това е оценката от Ваша страна каква е стойността на личните Ви вещи.

Складови товаро-разтоварни дейности – това са допълнителни разходи, в случай че по време на транспортирането на пратката се наложи временно да се съхрани в склад.

Сега вече Вие знаете каква е терминолгията в Алайд и по принцип в фирмите за преместване и можете по-лесно да контролирате процеса на преместването си. Важно е да разбирате термините, особено когато попълвате застахователни документи и подписвате товарителницата (документа за транспорт). За да знаете повече, разчитайте на нас и нашата терминология.

GET YOUR FREE QUOTE NOW!

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Or Call to start your free quote!