Позвънетe +35928076688 за да получите оферта!
или попълнете форма по-долу…
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY

Политика за личните данни

Съответствие на „Алайд Пикфордс България“ с единните европейски нормативни изисквания, съгласно Регламент 2016/679 (Общ регламент за защитата на личните данни, GDPR)

„Алайд Пикфордс България“ обработва лични данни на служители и контрагенти, предоставени с тяхно информирано съгласие, доброволно и недвусмислено изявено или лично, или чрез дейността на физическо или юридическо лице, което има изрични служебни или законови правомощия да обработва тези данни и да ги предоставя на „Алайд Пикфордс България“.

 

Начин на контакт с „Алайд Пикфордс България“ – http://www.alliedpickfords.bg/contact/

 

Начин на контакт с длъжностното лице по защита на данните на „Алайд Пикфордс България“ – Даниела Тихомирова, ръководител направление „Информационна сигурност“, dpo@alliedpickfords.bg

 

Категории лични данни, които се обработват от „Алайд Пикфордс България“:

 • обикновени лични данни – имена, адрес, електронна поща, телефонен номер, IP адрес
 • единен граждански номер
 • специални лични данни – членство в синдикални организации; данни за здравословно състояние
 • данни от охранителни камери и системи за контрол на достъп.

 

Цели, за които се обработват личните данни от „Алайд Пикфордс България“:

 • трудови отношения
 • производствена дейност
 • търговска дейност
 • счетоводство
 • маркетинг и реклама
 • правно-нормативна и контролна дейност
 • сигурност и охрана
 • други корпоративно или законово определени цели.

 

Срок на съхранението на данните – до 12 месеца след изтичането на законоустановените срокове за съхранение или до 12 месеца след отпадане на необходимостта по силата на целта на обработването на личните данни.

 

Субектите на личните данни могат да упражнят правата си за достъп, актуализиране, коригиране, ограничаване на обработването или изтриването на данните като се свържат с длъжностното лице по защита на личните данни в „Алайд Пикфордс България“ на горепосочения имейл. Длъжностното лице по защита на данните на „Алайд Пикфордс България“ отговаря писмено на всички писма във връзка с упражняване на права от субектите на данните в едномесечен срок от получаването на писменото искане.

 

В „Алайд Пикфордс България“ не се профилират данни и не се взимат автоматизирани решения.

 

„Алайд Пикфордс България“ информира работниците и служителите, че се извършва видеонаблюдение на работното място и контрол на служебно предоставените средства за електронна комуникация и печат на работното място (интернет, централизиран принтинг, телефон, мобилен телефон) с цел предотвратяване на злоупотреби.

КАКВО КАЗВАТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ…
Moving Company Review

Днес получих багажа си и моите неща са вече при мен. Аз все още не мога да повярвам как вичко беше уредено гладко и без проблеми. Чувала съм от свои приятели за “ужасяващи" истории относно процеса в България. Десислава свърши невероятна работа при организирането на всички формалности, и повярвайте ми, нещата не са прости тук. Хората, които направиха доставката и разтоварването са много професионални, много мили и внимателени - аз бях много доволна от тях. С удоволствие ще споделя своя опит и ще ви препоръчвам. Искрени благодарности и най-добри пожелания.

Вижте повече мнения Антоанета К от Финикс, Аризона