Организация и контрол

Опитът на специалистите на Алайд и съвременните технологии гарантират, че всяко едно преместване се извършва без компромиси. Използваме организация на работата и системи за контрол, които Ви осигуряват качествена услуга всеки път.

Един отговорник

Алайд определя отговорник за вашето преместване. Той е Вашата връзка с компанията. Не е необходимо да се свързвате отделно с различни представители за всяка една услуга. Отговорникът ще Ви помогне да планирате преместването, да информирате служителите си и да определите вътрешни отговорници по преместването. След това оставете цялата работа на него. Отговорникът за Вашето преместване ще отговаря на всичките Ви въпроси.

Екипът по преместването

Екипът включва определените от Вас представители на отделите които ще бъдат преместени. Подпомагани от отговорникът по преместването от Алайд , те ще организират подготовката в самите отдели, информирането на служителите и координацията на целия процес. Ясната структура на екипа по преместването гарантира на Вашите служители, че ще получат отговор на всеки свой въпрос и че ще бъдат удовлетворени от крайния резултат.

Информация

Отговорникът по преместването от Алайд следи цялото преместване, контактува с отговорниците от Ваша страна и знае във всеки един момент какво се случва. Той информира и Вас, и Вашите служители за етапите на преместването. Чрез предоставения Ви код и най-съвременните технологии, Вие ще бъдете информирани по всяко време.

GET YOUR FREE QUOTE NOW!

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Or Call to start your free quote!