Вашият екип за преместване

Екипът на Алайд е съставен от опитни професионалисти, които са осъществили хиляди премествания в България и по света. Планирайте заедно Вашето преместване и след това оставете всичко на вашият екип за преместване. От първия до последния момент можете да получавате бързо и лесно информация за напредъка на преместването.

Един отговорник

Алайд определя отговорник за вашето преместване. Той е Вашата връзка с компанията. Не е необходимо да търсите контакт с различни хора за огледа, опаковането, транспортирането, разтоварването или цената. Отговорникът за Вашето преместване може да отговори на всичките Ви въпроси.

Опаковъчен лист

Отговорникът за Вашето преместване изготвя опаковъчния лист, в който са описани всички вещи за преместване. Уверете се, че нищо не е пропуснато. Изчерпателният опаковъчен лист позволява на нашите специалисти да организират преместването бързо и удобно. Върху опаковката на всяка вещ поставяме етикет с код, който съответства на кода в опаковъчния лист. Така в края на преместването откривате всичките си вещи точно на местата, където искате да бъдат.

Информация

Алайд осъществява Вашето преместване пред очите Ви. Отговорникът за преместването Ви информира за всеки един детайл от процеса, за да може Вие да взимате основните решения. С помощта на предоставения Ви код и най-съвременните технологии, по всяко време можете да се информирате за местонахождението на вашите пратки само с една проверка на сайта на Алайд.

Алайд – вашият екип за преместване!

GET YOUR FREE QUOTE NOW!

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Or Call to start your free quote!