Ще почистят ли хамалите след приключване на работата?

Последното нещо, което искате, след преместването Ви е да се занимавате с допълнителна бъркотия. Нашите екипи правят всичко възможно, за да поддържат чистота. Вашият екип по преместването ще почисти след себе си. Какво точно означава това обаче?

Когато се изнасяте, хамалите трябва да приберат всички материали, които са използвали, като например допълнителни найлонови опаковки, празни ролки от тиксо и други подобни. Освен ако не сте сключили договор за услуги по почистване при изнасяне, ще трябва да изметете подовете, да измиете с моп и да изхвърлите боклука. Ако услугите по почистване са част от договора Ви, друга фирма ще дойде да почисти след екипа по преместването.

Когато се преместите, екипът по преместването трябва да премахне и изхвърли пластмасовите опаковки, тиксото и други опаковки, които е поставил върху мебелите Ви. Освен ако не сте сключили договор за услуги по разопаковане, Вие сте отговорни за изхвърлянето на кашоните и опаковъчните материали. Ако сте платили за услуги по разопаковане, екипът по разопаковане ще изхвърли кашоните и опаковъчните материали. За да се намали бъркотията и щетите, екипът може да постави пластмаса или картон, за да се намалят щетите по пода; той ще прибере и това.

Ако имате конкретни притеснения или искания в деня на преместването, представете ги на екипа. Те ще направят всичко възможно, за да улеснят почистването след преместването.

GET YOUR FREE QUOTE NOW!

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Or Call to start your free quote!