Трябва ли фирмата за преместване да изготви опис на пратката?

Попитайте Allied: Трябва ли фирмата за преместване да състави опис на пратката? Не е законово изискване към хамалите да съставят опис на пратката Ви. Тъй като повечето фирми за преместване определят цената на преместването Ви в зависимост от теглото, единственото реално изискване е да определят точното тегло на вещите след натоварването им в камиона. Ако по някакъв начин Ви е неприятна идеята за съставяне на опис, можете да уведомите преместващите фирми и да пропуснете тази стъпка от процеса на преместване.

За повечето хора обаче етапът на опис е препоръчителен. Този подробен и описателен списък не само гарантира, че всичко ще се озове на мястото си, но също така включва състоянието на всеки предмет, така че Вие (и екипът по преместването) да можете да определите дали даден предмет е бил повреден по време на транспортирането. Това е особено важно, ако сте избрали допълнителна застрахователна защита, тъй като често се нуждаем от пълен опис, за да осигурим правилното застрахователно покритие.

Опаковано от собственика

Когато опаковате кутиите си сами, Вашият доставчик на транспортни услуги няма да отвори всяка кутия и да направи опис на това, което е вътре. В повечето случаи тези видове кашони ще бъдат отбелязани като PBO (опаковани от собственика) в инвентарния списък и ще бъдат натоварени в състоянието, в което се опаковани.

Това е идеален вариант, когато искате да направите опис на пратката, но искате да запазите поверителността на вещите си. Можете да напишете съдържанието на самата кутия за собствени записи.

Опаковани от превозвача

Когато наемете фирма за преместване да опакова кашоните за Вас, те стават опаковани от превозвача и се прави официален опис. Вероятно няма да запишем състоянието на всяка лъжица или книга, но общото съдържание може да бъде отбелязано за бъдеща справка.

Повечето описи се отнасят по-скоро за по-големи предмети като мебели, електроника и други ценни предмети. Тъй като те са по-трудни за преместване и се подлагат на по-внимателна проверка по отношение на драскотини или повреди, фокусът е върху това да се гарантира, че всички тези видове предмети са идентифицирани и отчетени.

Вашата роля като собственик на дома

Отделете време, за да прегледате списъка с инвентара, преди да тръгне Вашата покъщнина. Колкото повече сте на разположение, за да отговаряте на въпроси и да проверявате вещите си, преди да напуснат къщата, толкова по-голям е шансът нещата да минат гладко.

Инвентарните описи защитават не само преместващите лица, но и Вас. Като работим заедно, за да гарантираме, че всичко е безопасно натоварено и е на път, всички можем да се насладим на едно безпроблемно преместване.

GET YOUR FREE QUOTE NOW!

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Or Call to start your free quote!