Защо моята сметка за преместване е различна?

Ако гледате крайната си сметка за преместване и се чудите защо тя не съответства с определената от екипа ни  първоначална цена, помислете дали някои от следните условия не са се променили.

Договорената ви цена е базирана на теглото и обема на вещите Ви. Дестинацията също има значение. Сега ще назовем и разясним най-често срещаните причини, които понякога довеждат до драстични промени в крайната цена.

Причини за промяна на сметката за преместване.

Тегло

Изхвърлихте ли непотребните си вещи? А случайно да сте добавяли нови? Ако сте изхвърлили вещи, то значи цената ви се е намалила. Може пък и да сте добавили нещичко и по този начин цената да се е покачила. Промените ли списъка си с вещи, то и цената за транспорта им следва да бъде променена.

Услуги

Случайно да сте помолили екипа на Allied да разглоби шкафа ви, да изчисти или да разопакова кашона ви? Ако сте добавили още една от услугите ни, без допълнително договаряне с агента Ви, то тя също следва да повлияе на крайната сума.

Съхранение

Дали вещите ви са били в склада на Allied за по-дълъг период от време? Ако това се е случило, то агентът Ви е променил договора на “дългосрочно съхранение” с различна цена. Това довежда до промяна във Вашата крайна сметка.

Дестинация

Живота се променя по неочаквани начини. Понякога се случва да направите промяна и в дестинацията си. Не забравяйте, че промяната на дестанцията може да промени драстично цената на услугата и Вашата сметка да не отговоря на договорена цена. В зависимост колко достъпно и далечно е новото местоположение, варира и цената.

Закъснения

Променили сте датата, в която екипът на Allied трябва да натовари камиона. Не сте успели да приемете доставката, когато камионът вече е бил пристигнал? Такива промени са коствени и ще изискват допълнителни разходи, променяйки вашата крайна цена.

Сравнете и проследете определената от нас цена със крайната сметка внимателно. Виждате ли разлики? Отправете допитване до Вашия екип за преместване, за да получите разяснението, което търсите. Ако вследствие прецените, че разликите са големи, винаги можете да подадете заявление с допитване до Allied България.

GET YOUR FREE QUOTE NOW!

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Or Call to start your free quote!